ŠKOLNÉ

  • Platbu za studium lze uhradit jednorázově prostřednictvím převodu finančních prostředků na účet Institutu, anebo ve splátkách dle sjednaného splátkového kalendáře. Výše školného je odstupňována dle úrovně vzdělávacích programů, kdy u BBA činí 50.000,-Kč, u MBA, MPA a LLM činí 57.000,-Kč a u vrcholných programů DBA a MSc je školné 65.000,-Kč.

  • Finanční prostředky vynaložené na studium můžete jako fyzická osoba uplatnit do daní, jako snížení základu daně.

  • Studium může zaměstnavatel uplatnit v základu daně z příjmů jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců (dle ustanovení § 24 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů). Současně se pro zaměstnance jedná o příjem, který je dle zákona o daních z příjmů osvobozen

       v případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele.

Neváhejte se na Nás obrátit s dotazy nebo nás osobně navštivte na studijním oddělení, kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Slevy na vzdělávání

  • Jsme Institut, kterému není lhostejný osud jedinců, kteří jsou zdravotně postižení či tělesně handicapovaní a z toho důvodu nejen finančně podporujeme organizace, které tyto jedince podporují a pomáhají jim začlenit se formou inkluze do běžného života, ale nabízíme i těmto jedincům vzdělávání.    Pomáháme     neziskovým   a    občanským     společnostem,    které    pečují   o   slabozraké   osoby,   nevidomé,    matky    samoživitelky

      a osoby  v seniorském věku.  Nabízíme  možnost  vzdělávání   i  pro  nevidomé  osoby  za  pomocí  asistenta,  pro   jedince  ZTP,   sluchově   postižené 

      a sociálně znevýhodněné. Pro každého máme připraven speciální Individuální vzdělávací plán studia s mimořádnou slevou na studium.

  • Není nám lhostejné  Naše  životní  prostředí  a  z  toho  důvodu  podporujeme  i  neziskové  organizace, které se podílí na obnově životního   prostředí

      a upozorňují na potřebu vnímat životní prostředí, jako Náš životní prostor o který musíme pečovat.

  • Velmi si vážíme práce a nasazení celého IZS a zdravotnického personálu v této nelehké době a i těmto příslušníkům nabízíme mimořádné skupinové slevy na studium. Zvláštní pozornost v rámci poskytnutí slev je věnována válečným veteránům, vojákům v činné službě, aktivním zálohám, policistům a zdravotníkům.