AKREDITACE A ČLENSTVÍ

Jsme společností s akreditací od AIVD (Asociace institucí vzdělávání dospělých v ČR), která je součástí mezinárodně uznávané asociace EAEA  (Europen Association For The Education Of Adults). To znamená, že jsme museli vyhovět složitým kvalitativním požadavkům pro udělení certifikace, která nás opravňuje udělovat mezinárodní tituly BBA, MPA, MBA, LLM, MSc, DBA.

K tomu jsme přidali vlastní zkušenosti a jasnou představu o podobě ideálního systému vzdělávání s podporou sdílení zkušeností z praxe.

Vše z jediného důvodu. Chceme Vám nabídnout vzdělání na té nejvyšší možné úrovni. Posuďte sami a začněte s námi studovat!

Cosmopolitan Institute of Education je členem České andragogické společnosti, která je vedená předním českým andragogem prof. PhDr. Jaroslavem Veteškou, Ph.D., MBA z Univerzity Karlovy. Tato odborná společnost byla založena odborníky z akademické i komerční sféry především pro podporu kvality vzdělávání dospělých, provádění výzkumu a vývoje v této oblasti s cílem rozvoje přirozeného potencionálu lidí ve vazbě na morální, osobnostní, duševní, kulturní, sociální a společenský kontext.

Asset-1_600x_2.png

Cosmopolitan Institute of Education je členem mezinárodní Asociace pro vzdělávání a technologie (AECT) založené již v roce 1923. Asociace sdružuje pedagogy a další odborníky z více než 20 států s cílem zlepšení systému výuky a vzdělávání. AECT je významnou organizací pro ty, kteří se aktivně podílejí na návrzích a implementacích inovativních řešení a nových přístupů k výuce a vzdělávání. 

aect-300x210.png

Naši lektoři jsou členy ČABM (Česká asociace bezpečnostních manažerů), která představuje profesní sdružení manažerů a specialistů, kteří z titulu své funkce zajišťují pro své úřady, instituce, podniky a další subjekty ochranu osob, majetku a informací. ČABM zajišťuje činnosti v oblasti ochrany osob, majetku a informací, zastupuje zájmy svých členů vně asociace, spolupracuje se státními a  dalšími subjekty  v ČR v  oboru své  působnosti a v této působnosti  navazuje i  mezinárodní  kontakty tím, že usiluje o spolupráci a výměnu zkušeností se všemi již existujícími organizacemi, sdruženími, asociacemi a kluby v ČR, Evropě a ve světě.

Jsme členy Asociace speciálních pedagogů České republiky (ASP ČR). Tato odborná profesní organizace sdružuje přední odborníky zabývající se zejména speciálně pedagogickou problematikou. ASP ČR se aktivně zapojuje do vytváření koncepce vzdělávací politiky, a to jak na úrovni státu, tak krajů a obcí. 

1489133523_1.png

Cosmopolitan Institute of Education a jeho lektoři dále spolupracují se státními institucemi a odbornými orgány jako jsou:

MSMT.png
mpsv_logo_sirka_barva.png
logo_npf_cz.png
stažený soubor.png