DBA

Doctor of Business Administration

Vzdělávací program Doctor of Business Administration představuje nejvyšší stupeň manažerského vzdělávání. Studenti si v nabízené oblasti vzdělávání zcela samostatně vytváří individuální vzdělávací plán dle svého studijního a profesního zaměření. 

DBA = nejvyšší úroveň moderních manažerů

PROGRAMY:

Řízení lidských zdrojů
Business Intelligence
OSINT Manager
Environmental Manager