ZÍSKÁTE MEZINÁRODNÍ DIPLOM

Cosmopolitan Institute dbá na kvalitu poskytovaného vzdělání, proto si cenní prestižních         akreditací           a          členství

v mezinárodních asociacích, které dohlížejí na kvalitu výuky.

 

Po úspěšném dokončení studia Vám bude udělen    diplom    s     celosvětovou     platností

v českém     i     anglickém     jazyce.     Společně

s diplomem bude absolventu vystaven Diploma Supplement, na kterém bude uvedena oborová specializace programu, absolvované studijní předměty, téma disertační práce a jméno vedoucího disertační práce.

DIPLOM vpis.jpg