INFORMACE O STUDIU

Cosmopolitan Institute 

 

 • Jsme specializovaná vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního manažerského vzdělání v profesně vzdělávacích modulech BBA, MBA, MPA, DBA, MSc, LLM. Ty jsou ideálním řešením pro všechny, kteří chtějí investovat do svého osobního rozvoje a získat poznatky okamžitě přenositelné do praxe.

 • Dále nabízíme školení, kurzy, rekvalifikační kurzy, workshopy a semináře zaměřené na moderní trendy v oblasti bezpečnosti, práva, komunikačních dovednostech, environmentální problematiky apod. Uplatnění na CIE Institutu mají i senioři, kteří mohou studovat E3V zakončené profesním titulem BBA.

 • Jsme Institut, kterému není lhostejný osud jedinců, kteří jsou zdravotně postižení či tělesně handicapovaní a z toho důvodu nejen finančně podporujeme organizace, které tyto jedince podporují a pomáhají jim začlenit se formou inkluze do běžného života, ale nabízíme i těmto jedincům vzdělávání.

 

 • Pomáháme neziskovým a občanským společnostem, které pečují o slabozraké osoby, nevidomé, matky samoživitelky a osoby v seniorském věku. Nabízíme možnost vzdělávání i pro nevidomé osoby za pomocí asistenta, pro jedince ZTP, sluchově postižené a sociálně znevýhodněné. Pro každého máme připraven speciální Individuální vzdělávací plán studia s mimořádnou slevou na studium.

Proč studovat u nás?

 • Jsme Institut, který reflektuje požadavky doby a společnosti v edukačním procesu. Nabízíme kvalitní flexibilní studium, nadstandardní péči o studenty, možnosti osobního rozvoje, překonávání vlastních vnitřních hranic, vhled do svého nitra a  nastartování  Vaší  nové  kariéry a  saturaci   Vašich   potřeb.

Skloubíte práci a studium

 • Flexibilní forma studia je uzpůsobena vytíženým pracujícím, studentům i manažerům. Distanční forma studia v kombinaci s moderně řešeným

      e-learningem umožňuje uzpůsobit si studium podle vlastních časových možností.

​​

MBA

 

 • Programy MBA poskytují rozmanitější možnosti  a širší  prostor  pro  absolventy  klasických  škol  s praxí,  kteří si  chtějí   rozšířit   praktické   znalosti. 

      V programech MBA je zahrnuto několik klíčových oblastí, včetně lidských zdrojů, psychologie, time managementu, ekonomie, financí aj. Všechny tyto        oblasti předurčují absolventy MBA k výkonu povolání v korporátním i ve veřejném sektoru.  Po  získání  nových  znalostí  získají  absolventi MBA  více        zajímavých příležitostí, jak se uplatnit a nechat vyniknout svoje schopnosti.

 

 • Navazování nových kontaktů a tvorba sociálního kapitálu nikdy nebyla tak důležitá jako v současnosti. Kvalitní MBA Institut poskytuje skvělou základnu pro absolventy MBA k setkání s úspěšnými lidmi. Mezi odborníky, se kterými se můžete během studia programů MBA setkat, patří právníci, personalisté, podnikatelé, realitní makléři, finanční specialisté a další profese. Studium MBA připravuje cestu k interakci s budoucími obchodními manažery, top manažery a vedoucími pracovníky působícími ve veřejných službách. Po ukončení studia mohou být tito lidé ideálními obchodními partnery nebo dokonce poskytnout výjimečná doporučení. V rámci studia MBA mohou absolventi potkat potenciální zaměstnavatele. Vybudovaná síť kontaktů je velmi prospěšná pro další budoucnost u naprosté většiny studentů.

 

 • Pro ty, kteří jsou zaměstnáni nebo podnikají a chtěli by si udržet potřebné pracovní tempo při získávání titulu MBA, může studium na Cosmopolitan Institute of Education nabídnout potřebnou flexibilitu se zaměřením na potřeby studentů. Studovat je možno klasickou distanční formou s návštěvou výuky o víkendech nebo 100% online. Tyto možnosti znamenají, že studenti mohou pracovat tempem, které je pro ně ideální, bez pocitu pracovních karambolů nebo stresu.

 • Jednotlivci, kteří touží po odklonu zaměstnávání v organizaci a preferují větší nezávislost, zjistí, že jim MBA poskytuje větší důvěryhodnost. Ti, kteří realizují spolupráci či obchody s absolventem MBA, budou v porovnání s někým bez MBA uvolněnější a ochotnější ke spolupráci. MBA ukazuje, že jste odborníkem na to, co děláte. Potenciálním partnerům dáváte najevo, že jste vysoce kompetentní a oddaní vašemu odvětví. Kromě toho potvrzuje špičkovou kompetenci v určité oblasti nebo sektoru, jako jsou finance, management, psychologie, prodej apod.

 

 

 • Po ukončení studia MBA je absolvent držitelem diplomu v klíčových oblastech nebo v některých specializovaných manažerských kompetencí. Titul MBA je velmi dobře rozpoznatelný po celém světě. Může být využit k výkonu jiných profesních oborů, protože je vysoce kompatibilní s jinými vzdělávacími programy. Titul MBA signalizuje u jeho držitele orientaci na praxi, výsledky a pokročilou schopnost analýzy a nalézaní řešení složitějších problémů. Zatímco mnozí manažeři bez MBA často dlouze přemýšlejí, jak a proč je učiněno konkrétní rozhodnutí, absolvent MBA je schopen se rozhodovat rychle a účinně. 

 

 • Díky vysoce efektivním on-line formám výuky je studentům umožněno získat kvalitní vzdělání nejdříve za 3 měsíce a maximálně do 2 let od zahájení studia. Lze zvolit i individuální formu studia k Vašemu plnému uspokojení. Každému studentovi je vypracován individuální vzdělávací plán. Flexibilní forma studia je uzpůsobena vytíženým pracujícím, studentům i manažerům. Distanční forma studia v kombinaci s moderně řešeným e-learningem umožňuje uzpůsobit si studium podle vlastních časových možností.

Studovat můžete hned v několika jazycích: česky, slovensky, anglicky, německy, polsky a rusky.

​​