top of page

Nakladatelství

Cosmopolitan Institute of Education se kromě vlastní pedagogické činnosti intenzivně věnuje i činnosti vědecko-výzkumné, kdy vlastní odborné práce, resp. i práce spolupracujících odborníků, jsou veřejnosti zpřístupňovány skrze vlastní vědecké nakladatelství

29739.jpg

Obecné informace

Cosmopolitan Institute of Education získal od Národní knihovny České republiky a Česká národní agentury ISBN a ISMN oficiální statut knižního nakladatele, kdy našemu vědeckému nakladatelství byl přidělen identifikátor ISBN 978-80-909110.

Námi vydávané odborné publikace (jak skripta, tak další odborné publikace a vědecké články) budou v souladu se zákonem č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích zařazeny do knihovního fondu Národní knihovny České republiky, Moravské zemské knihovně v Brně, Vědecké knihovny v Olomouci a Krajské vědecké knihovny v Liberci. 

Vědecké nakladatelství  Cosmopolitan Institute of Education se primárně zaměřuje na vydávání odborných a vědeckých publikací v oblasti managementu, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, zdravotnictví, veřejné správy a práva.

Vědecké nakladatelství Cosmopolitan Institute of Education je tvořeno Vědeckou radou, Redakcí a odbornými recenzenty.

Všechny odborné a vědecké publikace či jiné tiskoviny a články, které by měly být vydány v rámci vědeckého nakladatelství  Cosmopolitan Institute of Education podléhají několika stupňovému recenznímu řízení. Redakce vědeckého nakladatelství nejdříve posoudí, zda-li tematické zaměření připravované publikace je v souladu s profilem nakladatelství. Poté jsou vybrání tři nezávislí oponenti, kteří jsou experty na danou oblast hodnocené publikace. V případě kladného postupu recenzního řízení doporučují Vědecké radě nakladatelství publikaci k vydání.

bottom of page