adult-education-denmark.jpg

SEMINÁŘE

Vážení zájemci o níže plánované semináře, nepříznivý vývoj epidemie COVID-19 dopadl i nás, a tak jsme nuceni tyto semináře PŘESUNOUT NA ROK 2022, kdy již snad bude situace epidemiologicky příznivější. O nových termínech Vás budeme včas informovat.

MANAŽER OCHRANY KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

Absolvent semináře Manažer ochrany kritické infrastruktury bude vybaven základními znalostmi a  dovednostmi,  jako  základ  pro  efektivní  výkon  manažerských funkcí v oblasti bezpečnosti státu

a ochrany obyvatelstva.

V rámci semináře bude kladen důraz nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také na schopnost samostatné práce s odbornými zdroji, schopnost aplikace teoretických poznatků při řešení událostí v budoucnu, ve vztahu k analýze hrozeb pro kritickou infrastrukturu.

„Pokud dokážeš zůstat pozitivní v negativní situaci – vyhrál si.“

seminář 02.jpg

POČET ÚČASTNÍKŮ SEMINÁŘE OMEZEN NA 20

Zde si můžete stáhnout Vaši přihlášku.

VEŘEJNÁ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

Absolvent    semináře    Veřejná    správa    a    samospráva   bude   vybaven   základními   znalostmi

a dovednostmi umožňující efektivní výkon veřejné správy a samosprávy. Absolvent si dále osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod, technik a dovedností (leadershipu) manažerské práce, včetně osvojení kompetence při správě veřejných financí a financování veřejné správy.

POČET ÚČASTNÍKŮ SEMINÁŘE OMEZEN NA 20

unnamed.jpg

Zde si můžete stáhnout Vaši přihlášku.

MANAŽERSKÁ PSYCHOLOGIE

Absolvent semináře Manažerská psychologie bude vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oblasti této psychologie při vedení lidí a uplatňování zásad manažerské psychologie při vedení podřízených, vedení ve společnosti apod. V rámci semináře bude kladen důraz nejen na teoretické poznatky, ale také na schopnost samostatné práce, při které si absolvent prakticky osvojí základy obecné psychologie, formy leadershipu, dále kompetence při tvorbě profilace jedinců, se zaměřením na aplikaci psychologie z pozice vedoucího manažera.

„V drobných věcech se spolehni na rozum, ve velkých věř srdci“

shutterstock_409047889.jpg

POČET ÚČASTNÍKŮ SEMINÁŘE OMEZEN NA 20

Zde si můžete stáhnout Vaši přihlášku.

KDE

Moskevská 658/41 Liberec IV (třetí patro 3 A)

Dr. M. Horákové 7. Liberec 1

CENA

2490 Kč/ osobu (cena je včetně DPH)

Zdarma pro studenty CIE z oboru (účast nepovinná).

30% sleva pro studenty CIE mimo obor  

(účast nepovinná).

DOSTUPNOST

Zastávky MHD 1 min chůze,

parkování pro vozidla zajištěno,

potraviny – supermarket 3 min chůze.

Drobné občerstvení v ceně semináře.

ABSOLVENT ZÍSKÁ PO ABSOLVOVÁNÍ SEMINÁŘE:

  • Certifikát o absolvování kurzu

  • Podkladový materiál ze semináře

  • Odbornou publikaci k danému tématu

CERTIFICATE vpis.jpg