Vnímáme studium jako prostředek k seberealizaci člověka, naplnění jeho aspirací a aktivní zapojení do tvorby lepší kvality života a proto klademe vysoké požadavky na Náš pedagogický sbor. Budování důvěry veřejnosti, kvalita, osobní i týmový přístup, odpovědnost a efektivita spolupráce, jsou základními hodnotami,  které  vyznáváme.  Edukační  činnost  v  instituci  vnímáme  jako  poslání  a  službu  veřejnosti,  s  povinností  uvedené  vykonávat   svědomitě,

s dodržením zásady „Neminem laedere“, s oporou o naše odborné znalosti.

Lektor CIE je vybrán jako erudovaný odborník ve svém oboru, který vede studenta studijním obdobím, s cílem úspěšně zakončit jeho studium v CIE. Maximální vstřícnost a skromnost lektora podpoří výborné výsledky při studium studenta. Potvrzení odborné způsobilosti lektora je nejen doloženými diplomy a tituly z výsledků vlastního vývoje, ale především vložení své osobní energie k posílení vztahů v CIE a efektivní komunikaci se studenty. Nastavená   přátelská,   až  rodinná  atmosféra,  je  dobrým  základem  komfortních  pocitů  ze  studia  všech  studentů  na  COSMOPOLITAN  INSTITUTE

OF EDUCATION.

 

Náš edukační tým:

prof. Ing. Pavel OTŘÍSAL, Ph.D., MBA

PhDr. Mgr. Petr JANÍČEK, Ph.D., MBA

Mgr. Bc. Robert TREBICKI, MBA, LLM

Mgr. Aleš LEBEDA, DBA

Ing. Břetislav ŠTĚPÁNEK, Ph.D.

Mgr. Markéta MORAVCOVÁ, DBA

Ing. Zdeněk MELICHAŘÍK

Ing. Lubomír ZATLOUKAL

Mgr. Viktorie SEDLÁČKOVÁ

Ing. Arch. Alice MITYSKOVÁ

Josef  JADRNÝ, MBA

Karel KAZAN, MBA

Jitka CALDOVÁ, MBA

Bc. Marek PELC, MBA

Mgr. Iva KRISHKOVÁ

Mgr. Dagmar BYSTRÁ

Mgr. Ilona KARAMAN, MBA

Bc. Marina FOKTOVÁ

Ing. Mgr. Petr SVATEK

Bc. Ivo KOBR

a mnoho dalších lektorů…