Lektoři CIE jsou vždy erudovaní odborníci s širokými odbornými i životními zkušenostmi.

Lektoři provedou studenta celým studiem s cílem jeho úspěšného zakončení. Maximální vstřícnost a profesionalita lektora podpoří výborné studijní výsledky. Odborná způsobilost lektora je dána nejen jeho vlastním studiem a profesním životem, ale také i vložením své osobní energie k posílení vztahů v CIE a efektivní komunikací se studenty.

Nastavená přátelská, až rodinná atmosféra, je velmi dobrým základem komfortních pocitů ze studia všech našich studentů.

Lektoři

Mgr. Petra HIRTLOVÁ, PhD., MBA, MPA

Ing. arch. Nina HRDINOVÁ, PhD., MSc., DBA, MBA

PhDr. Lívia Bott DOMONKOS, PhD.

PhDr. Mgr. Miroslav ČERMÁK, LLM

Ing. et Ing. Tomáš NOVÁK, Ed.D., DBA, MBA

PhDr. Mgr. Elena MAŠLONKOVÁ, MBA

PhDr. Adela HOBOTOVÁ IVÁNOVÁ

PaedDr. Monika KONCOŠOVÁ, MBA

Ing. Mgr. Petr SVATEK

Ing. Michael ZDRUBECKÝ

Ing. Zdeněk MELICHAŘÍK

Mgr. Viktorie SEDLÁČKOVÁ