MSc

Master of Science

Vzdělávací program Master of Science představuje vrcholný profesní studijní program, ve kterém si studenti v nabízené oblasti vzdělávání zcela samostatně vytváří individuální vzdělávací plán dle svého studijního a profesního zaměření. Absolventi tohoto programu získají velmi podrobný vhled do řešené problematiky, a to nejen z hlediska vysoce aktuálních teoretických východisek, ale i nejmodernější praktických postupů.

MSc = top odborník mající vysoké znalosti, které umí využít v praxi

PROGRAMY:

Management a řízení ve zdravotnictví
Bezpečnost a ochrana obyvatelstva
Strategické řízení
Management ve školství