supplemental-business_127300_large.jpg

CIE

Cosmopolitan Institute of Education

Cosmopolitan Institute je vzdělávací instituce, která nabízí níže uvedené edukační možnosti. Využijte možnosti získat nové znalosti a schopnosti, které uplatníte na trhu práce. Díky kvalitnímu on-line na praxi zaměřenému studiu, se Vám otevřou nové obzory v jakémkoliv oboru, který se na CIE rozhodnete studovat.

Výzkumy výše mezd vyplácených jednotlivcům s titulem MBA v porovnání s platy zaměstnanců s jinými stupni vzdělání potvrzují, že existuje významný rozdíl. Ve srovnání s ostatními zaměstnanci v jakémkoli zařízení je absolvent MBA obvykle lépe ohodnocený. Tato premisa funguje, ať už je absolvent MBA zaměstnán v soukromém nebo veřejném sektoru. Titul MBA představuje dlouhodobě udržitelnou výhodu oproti těm, kteří mají jen klasický vysokoškolský titul.

  • Z mnoha absolventů MBA se stávají podnikatelé.

  • Zapsáním se do programu MBA je možno získat potřebné znalosti a postupy, potřebné k úspěšnému startu a provozování vlastních firem.

  • V rámci studia manažerských programů se lze naučit řízení podniku, finančnímu plánování i vedení lidí. Tyto dovednosti poskytují perfektní pozici pro efektivní řízení vlastního podnikání a zároveň přispějí k osobnímu rozvoji a růstu individuálních příjmů.

Programy MBA

 

Programy MBA poskytují rozmanitější možnosti a širší prostor pro absolventy klasických škol s praxí, kteří si chtějí rozšířit praktické znalosti.

V programech MBA je zahrnuto několik klíčových oblastí, včetně lidských zdrojů, psychologie, time managementu, ekonomie, financí aj.

Všechny tyto oblasti předurčují absolventy MBA k výkonu povolání v korporátním i ve veřejném sektoru.

Po získání nových znalostí získají absolventi MBA více zajímavých příležitostí, jak se uplatnit a nechat vyniknout svoje schopnosti.

Navazování nových kontaktů a tvorba sociálního kapitálu nikdy nebyla tak důležitá jako v současnosti. Kvalitní MBA Institut poskytuje skvělou základnu pro absolventy MBA k setkání s úspěšnými lidmi. Mezi odborníky, se kterými se můžete během studia programů MBA setkat, patří právníci, personalisté, podnikatelé, realitní makléři, finanční specialisté a další profese. Studium MBA připravuje cestu k interakci s budoucími obchodními manažery, top manažery a vedoucími pracovníky působícími ve veřejných službách. Po ukončení studia mohou být tito lidé ideálními obchodními partnery nebo dokonce poskytnout výjimečná doporučení. V rámci studia MBA mohou absolventi potkat potenciální zaměstnavatele. Vybudovaná síť kontaktů je velmi prospěšná pro další budoucnost u naprosté většiny studentů.

Možnosti studia i při zaměstnání - 100% online

 

Pro ty, kteří jsou zaměstnáni nebo podnikají a chtěli by si udržet potřebné pracovní tempo při získávání titulu MBA, může studium na Cosmopolitan Institute of Education nabídnout potřebnou flexibilitu se zaměřením na potřeby studentů. Studovat je možno klasickou distanční formou s návštěvou výuky o víkendech nebo 100% online. Tyto možnosti znamenají, že studenti mohou pracovat tempem, které je pro ně ideální, bez pocitu pracovních karambolů nebo stresu.

Jednotlivci, kteří touží po odklonu zaměstnávání v organizaci a preferují větší nezávislost zjistí, že jim MBA poskytuje větší důvěryhodnost. Ti, kteří realizují spolupráci či obchody s absolventem MBA, budou v porovnání s někým bez MBA uvolněnější a ochotnější ke spolupráci. MBA ukazuje, že jste odborníkem na to, co děláte. Potenciálním partnerům dáváte najevo, že jste vysoce kompetentní a oddaní vašemu odvětví. Kromě toho potvrzuje špičkovou kompetenci v určité oblasti nebo sektoru, jako jsou finance, management, psychologie, prodej apod.

Po ukončení studia MBA je absolvent držitelem diplomu v klíčových oblastech nebo v některých specializovaných manažerských kompetencí. Titul MBA je velmi dobře rozpoznatelný po celém světě. Může být využit k výkonu jiných profesních oborů, protože je vysoce kompatibilní s jinými vzdělávacími programy. Titul MBA signalizuje u jeho držitele orientaci na praxi, výsledky a pokročilou schopnost analýzy a nalézaní řešení složitějších problémů. Zatímco mnozí manažeři bez MBA často dlouze přemýšlejí, jak a proč je učiněno konkrétní rozhodnutí, absolvent  MBA  je  schopen  se  rozhodovat  rychle

a účinně.

Získání nebo posílení „DNA úspěchu“ je součástí studia MBA na Našem Institutu.

V rámci programu MBA se účastníci zdokonalují, jak „rozklíčovat“ a jasně pojmenovat problémy. Učí se umění zacházení s manažerskou terminologií i jak ji zasadit do kontextu konkrétní firemní či státní kultury. Studium pomáhá rozvíjet efektivní a výjimečné prezentace a pokročilé interpersonální vztahy. Tyto komunikační dovednosti jsou ve světě současného managementu neocenitelné.

Absolvent MBA se po dokončení studijního programu stává do značné míry novou osobností – profesionálem s novým pohledem na život a svět podnikání. Oblasti výuky MBA rozvíjejí dovednosti a profesionalitu studentů v oblasti úspěchu i přežití, což jim umožní stát se výjimečnými komunikátory a poradci v komplikovaném světě podnikání i politiky. Studium Masters of Business Administration bezpochyby může změnit vnímání života i managementu a nasměrovat kariérní potenciál novými směry.

Aspekty životního stylu

Každý, kdo zvažuje MBA, by měl pochopit, že dokončení tohoto typu vzdělání vyžaduje především odhodlání a motivaci. Lektoři a absolventi MBA často říkají, že profesní škola je jedno z nejšťastnějších období života.

Jednou z klíčových výhod studia je to, že poskytuje expozici široké škály kariérních příležitostí. Přínosem je, že po studiu existuje spousta možností, kam se profesně vydat. Můžete se vrátit ke své profesi, změnit obor, nebo také můžete začít podnikat.

Projektově laděné vzdělávací aktivity ve výukových modulech MBA umožňují studentům praktikovat řešení skutečných manažerských problémů a situací. To pomáhá studentům stát se více kreativními manažery s tím, že tento typ vzdělávání má trvalý dopad. Takového výsledku se určitě nedá dosáhnout při jednorázových vzdělávacích aktivitách nebo krátkodobých kurzech.

MBA může nabídnout formativní zážitek, který studentovi pomůže při rozvoji jeho profesní identity.

 

„MBA může být mnohem víc, než znalosti a dovednosti získané v průběhu studia,

studium může skutečně obohatit vaši osobnost a rozšířit vnímání světa podnikání a jeho smyslu,“

Studium programů MBA představuje příležitost ke kariérnímu restartu, osobnímu zdokonalení i růstu platu.