O Institutu

Company Headquarters - Vienna, Republik Österreich.

Jde o společný projekt s Vysokou školou zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty.

Náš Institut je edukačním partnerem Univerzity Palackého v Olomouci, Technické univerzity v Liberci, České vysoké učení technické v Praze.

Cosmopolitan Institute of Education aktivně spolupracuje s mnoha jak ústředními, tak regionálními státními orgány. Vzděláváme studenty z řad Policie ČR, Kanceláře Poslanecké sněmovny, Nemocnice na Františku v Praze, sportovních klubů po celé České republice i zahraničí a dalších významných partnerů.

Garant edukačního procesu

Vzhledem k různorodému zaměření členů realizačního týmu jsme schopni nabídnout unikátní vzdělávací programy. Díky zkušenostem a kontaktům z akademické půdy a business prostředí umíme oslovit významné osobnosti z České republiky i ze zahraničí. Umožňujeme našim studentům přebírat znalosti od úspěšných a vzdělaných lidí.

Všechny vzdělávací procesy jsou výsledkem aplikace rozsáhlých průzkumů a vlastních poznatků.  Takto si představujeme ideální systém vzdělávání i sami pro sebe. Preferujeme online výuku, ale máme k dispozici i kvalitní studijní prostory. Máme za to, že ve stylovém a komfortním prostředí se přijímají nové informace daleko příjemněji.

 "Kvalitu edukačního procesu Vám garantuji!"

-  prof. Ing. Pavel Otřísal, Ph. D., MBA

Poslání a vize

Jsme Institut, který reflektuje požadavky doby a požadavky společnosti na pokrok v edukačním procesu. Nabízíme kvalitní flexibilní studium, nadstandardní péči o studenty, plán osobního rozvoje, překonávání vlastních vnitřních hranic. Budeme s vámi u toho až nastartujete nové možnosti, novou kariéru, až si začnete plnit vaše další plány.

Vedení

JUDr. PhDr. Petr JANÍČEK, PhD., MBA

finanční ředitel / CFO

PhDr. Mgr. Robert TREBICKI, DBA, LLM

výkonný ředitel / CEO

prof. Ing. Pavel OTŘÍSAL, Ph.D., MBA

garant edukačního procesu

univ. prof. dr. habil. JUDr. PhDr. PaedDr. György Pál PÁPAY, PhD., MBA

ředitel pro kvalitu a rozvoj, ředitel pro Slovensko a Maďarsko

PhDr. Jaroslava PAUCHOVÁ, Ed.D, MBA

CEO Education

Dr. Rastislav Pindjak, MSc.
generální manažer pro mezinárodní vztahy

Bc. Xiaomin WANG, DBA, LLM

  obchodní ředitel EAST / CSO

Tomáš KEJDANA, MBA

vedoucí pobočky Londýn (Velká Británie)

Mgr. Dominik KEJDANA, MBA

vedoucí pobočky Dubaj (SAE)

Mgr. Ilona KARAMAN, MBA

vedoucí pobočky Jičín

Karel KAZAN, MBA

vedoucí pobočky Frýdlant

Bc. Natálie VALENTOVÁ

vedoucí pobočky Karlovy Vary

Norbert ULCZYCKI, BBA

vedoucí pobočky Boleslawiec (Polsko)

Edukační rada

Ing. Bc. Miloš ZAJÍC, MSc., MBA

PhDr. Mgr. Robert TREBICKI, DBA, LLM

PhDr. Mgr. Dana Rebeka RALBOVSKÁ, Ph.D., DBA, LLM

JUDr. PhDr. Petr JANÍČEK, PhD., MBA

prof. Ing. Pavel OTŘÍSAL, Ph.D., MBA

univ. prof. dr. habil. JUDr. PhDr. PaedDr. György Pál PÁPAY, PhD., MBA

MUDr. Ing. Robin ŠÍN, Ph.D., MBA

MUDr. Zdeněk SEDLÁČEK