Bachelor of Business Administration (BBA) je prvním stupněm profesního manažerského vzdělání, který je určen zejména pro středoškolsky vzdělané uchazeče s minimálními praktickými zkušenostmi. BBA lze považovat za přípravnou fázi pro absolvování MBA – vyššího stupně manažerského vzdělávání. 

BBA programy jsou speciálně navrženy tak, aby studentům poskytly dostatečné teoretické znalosti základních oblastí managementu a rozvinuly schopnosti ve vedení menších týmů v roli manažera. Úspěšné absolvování studia opravňuje absolventy k užívání mezinárodně uznávaného profesního titulu BBA uváděného za jménem. 

BBA = start Vaší manažerské praxe 

Cena manažerského programu BBA od 19 900 Kč

Specializace

Marketing a management
Absolvent studijního programu Marketing a management je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon řídících manažerských funkcí, a to jak v podnikatelském prostředí, tak ve veřejné správě.

Předměty

Management

Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jak v rovině mezilidských vztahů, tak ve vztahu k vlastní osobě.

Strategický management

Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

Manažerská psychologie

student si osvojí základy obecné psychologie, formy leadershipu, osvojí si kompetence při tvorbě profilace jedinců se zaměřením na aplikovanou psychologii.

Manager CEO

Studijní modul nabízí teoreticko-metodický základ tématu marketing managementu, a to s akcentováním významu zákazníka, marketingového mixu a značky. Student si dále osvojí specifika marketingového výzkumu, seznámí se předpoklady pro manažerkou práci a s tím spojenými klíčovými kompetencemi v dané funkci.

Manažerská psychologie
Absolvent studijního programu Manažerská psychologie je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí v oblasti vedení lidí a uplatňování zásad psychologie při vedení podřízených, vedení ve společnosti apod.

Předměty

Management

Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jak v rovině mezilidských vztahů, tak ve vztahu k vlastní osobě.

Strategický management

Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

Manažerská psychologie

Student si osvojí základy obecné psychologie, formy leadershipu, osvojí si kompetence při tvorbě profilace jedinců se zaměřením na aplikovanou psychologii.