Získáte mezinárodní diplom

Cosmopolitan Institute velmi dbá na kvalitu a praktický přínos poskytovaného vzdělání, a proto si cení prestižních akreditací a členství v mezinárodních asociacích, které dohlížejí na kvalitu vzdělávání.

Po úspěšném dokončení studia Cosmopolitan Institute a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety vystaví úspěšnému absolventovi Diplom s celosvětovou platností v anglickém jazyce a českém jazyce. Společně s diplomem bude absolventu vystaven Diploma Supplement, na kterém bude uvedena oborová specializace programu, absolvované studijní předměty a téma disertační práce.