Vzdělávací program Doctor of Education je prestižní manažerské vzdělávání zaměřené na prohlubování znalostí vzdělávacího procesu a vzdělávacího managementu, řešení naléhavých otázek v oblasti vzdělávání. Studijní obor vede studenty k pochopení aktuální vzdělávací teorie, využití získaných poznatků v praxi a následné samostatné vědecko-výzkumné činnosti.

Ed.D. = značka specialisty ve vzdělávacím procesu

Cena manažerského programu Ed.D. od 59 900 Kč

Specializace

Manažer vzdělávání
Studentovi je vytvořen individuální vzdělávací plán dle jeho konkrétních potřeb. Tento studijní modul je charakteristický velkou volností při výběru studijních předmětů, který je zaměřen na osobní rozvoj a individuální formy vzdělávání.