Program LL.D. (Doctor of Laws) je určen zejména pro absolventy vysokých škol se zaměřením na právo a právní vědu nebo pro osoby bez právnického vzdělání s dlouhodobou praxí. Titul LL.D. představuje vrchol právnického vzdělávání.

LL.D. = vizitka prvotřídního právního profesionála

Cena manažerského programu LL.D. od 59 900 Kč

Cena pro členy IZS a partnery s memorandem od 49 900 Kč

Specializace

Specialista v oblasti deliktního práva
Studentovi, který má již poměrně obsáhlé znalosti v této oblasti, je vytvořen individuální vzdělávací plán dle jeho konkrétních potřeb.

Základy teorie práva

zejm. vymezení základních právních pojmů, určení pramenů práva, charakteristika právních norem a právních vztahů

Ústavní základy České republiky

zejm. Ústava, Listina základních práv a svobod, mezinárodní smlouvy

Základy soukromého práva

zejm. občanské právo, pracovní právo

Základy veřejného práva

zejm. trestní právo, správní a přestupkové právo

Právo Evropské unie

zejm. vývoj a význam evropské integrace, prameny evropského práva a jejich závaznost

Specialista v oblasti korporátního práva
Studentovi, který má již poměrně obsáhlé znalosti v této oblasti, je vytvořen individuální vzdělávací plán dle jeho konkrétních potřeb.

Základy teorie práva

zejm. vymezení základních právních pojmů, určení pramenů práva, charakteristika právních norem a právních vztahů

Ústavní základy České republiky

zejm. Ústava, Listina základních práv a svobod, mezinárodní smlouvy

Základy soukromého práva

zejm. občanské právo, pracovní právo

Základy veřejného práva

zejm. trestní právo, správní a přestupkové právo

Právo Evropské unie

zejm. vývoj a význam evropské integrace, prameny evropského práva a jejich závaznost

Specialista v oblasti evropského práva

Základy teorie práva

zejm. vymezení základních právních pojmů, určení pramenů práva, charakteristika právních norem a právních vztahů

Ústavní základy České republiky

zejm. Ústava, Listina základních práv a svobod, mezinárodní smlouvy

Základy soukromého práva

zejm. občanské právo, pracovní právo

Základy veřejného práva

zejm. trestní právo, správní a přestupkové právo

Právo Evropské unie

zejm. vývoj a význam evropské integrace, prameny evropského práva a jejich závaznost