top of page

LLD

Doctor of Laws

Specializace

Všeobecné informácie

Program LLD (Doctor of Laws) je určený najmä pre absolventov vysokých škôl so zameraním na právo a právnu vedu alebo pre osoby bez právnického vzdelania s dlhodobou praxou. Titul LLD predstavuje vrchol právnického vzdelávania.


LLD = vizitka prvotriedneho právneho profesionála


Cena za program LLD pre manažérov -  3 550,-€

bottom of page