Vzdělávací program MHA je určen především pro manažery a zástupce středního a vyššího managementu pracujících v sektoru zdravotnictví. Je vhodný pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o managementu ve zdravotnictví a moderních léčebných metodách, a tak si prohloubit své znalosti a zvýšit svoji hodnotu na trhu práce.

Program se dotýká oblasti zdravotnictví ve světě i v místních podmínkách konkrétní země, která se zaměřuje na podstatu managementu zdravotnických služeb a veřejného zdraví, a studenti se naučí získávat, zpracovávat a využívat informace jako základ pro řízení zdravotnických a léčebných zařízení. Značný prostor je věnován také poznávání alternativních léčebných metod a postupů, které doplňují konvenční medicínu.

MHA = vizitka prvotřídního odborníka

Cena manažerského programu MHA od 79 900 Kč

Cena pro členy IZS a partnery s memorandem od 55 900 Kč

Specializace

Management a řízení ve zdravotnictví
Absolventi studijního programu Holistic Healthcare získají znalosti z oblasti managementu ve zdravotnictví a současně blíže poznají nejen klasickou medicínu, ale i holistický náhled do způsobu léčení těla a mysli.

Předměty

Management

student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě

Strategický management

student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

Management ve zdravotnictví

Strategické řízení ve zdravotnictví

Psychosomatika

Historie terapeutických metod

Medicína 3.0

(Predikce medicíny, čínská medicína, aj.)