Vzdělávací program MPH je zaměřen na praxi v oblasti veřejného zdraví. Program MPH připravuje studenty, kteří pracují ve státní správě, neziskových organizacích nebo ve zdravotnictví, aby se stali odborníky v oblasti veřejného zdraví.

MPH = znak špičkového odborníka v oblasti veřejného zdraví

Cena manažerského programu MPH od 59 900 Kč

Cena pro členy IZS a partnery s memorandem od 49 900 Kč

DIETETIKA A VÝŽIVA, PUBLIC HEALTH SPECIALIST
Absolventi studijního programu Public Health Specialist získají znalosti nejen z oblasti managementu ve zdravotnictví, ale i ze související oblasti zdravotnické legislativy, bezpečnosti a ochrany při práci, kvality péče, komunikace a etiky. Pozornost je věnována i alternativním léčebným metodám doplňujícím klasickou medicínu. Vzdělávací program je zaměřen na vedení, řízení a organizační chování ve zdravotnictví a studium programu je vhodné pro všechny, kteří chtějí do řídících procesů ve zdravotnictví přinést pořádek, smysluplná pravidla a férový systém. Studium je optimální volbou pro manažery zdravotnických zařízení, zdravotníky, lékaře, pracovníky sociálních zařízení a vedoucí pracovníky zdravotnických zařízení.

Předměty

Management

Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě.

Strategický management

Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

Medicína 3.0 (Management ve zdravotnictví, Legislativa ve zdravotnictví, Komunikace a etika ve zdravotnictví, Psychosomatika).