Program je určen pro širokou skupinu zájemců o sportovní management, včetně funkcionářů sportovních klubů, trenérů, manažerů sportovních týmů, sportovců, zaměstnanců sportovních svazů a federací, podnikatelů a investorů v oblasti sportu.

Program poskytuje komplexní vzdělání v oblastech jako je management, strategický management, manažerská psychologie a další, včetně praktických aplikací a zkušeností. Studenti budou mít možnost setkávat se s předními odborníky a profesionály ze sportovního sektoru, rozvíjet své manažerské dovednosti a získávat cenné kontakty a networkingové příležitosti.

Studium je strukturováno do 10 měsíců s celkem 16 přednáškami, konanými každé dva týdny. Po úspěšném absolvování programu obdrží absolventi titul MSA a certifikát o manažerských dovednostech v oblasti sportu. Program je vhodný pro ty, kteří mají zájem o kariéru ve sportovním průmyslu nebo chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti pro lepší výkon ve svých současných pozicích.

MSA = excelentní vizitka sportovního manažera

Cena manažerského programu MSA od 59 900 Kč.

Cena pro svazy či asociace a partnery CIE s memorandem o spolupráci od 53 900 Kč.

Pro více informací o studijním programu Master of Sports Administration (MSA) kontaktuje garanta programu:

Mgr. Dominik Kejdana, MBA

+420 724 219 190

dominik.k@cosmopolitan-institute.eu

Aktuální struktura studentů:

 • profesionální fotbalisté FC Slovan Liberec
 • manažeři z vyššího managementu sportovních klubů
 • trenéři - žákovské i mužské kategorie
 • funkcionáři a provozní manažeři sportovních zařízení

Lektoři MSA:

 • Ing. Jan Nezmar, MBA - generální ředitel FC Slovan Liberec
 • Mgr. Dominik Jakubec - marketingový ředitel Bílí Tygři Liberec
 • Mgr. Jakub Rybka - ředitel právního oddělení Fotbalové asociace České republiky (FAČR)
 • Otmar Litera - lektor Fotbalové asociace České republiky (FAČR)
 • Jan Kareis - Strategické řízení a plánování - jednatel Nový Web
 • Ing. Tomáš Kejdana, DBA - obchodní ředitel Cosmopolitan Institute of Education
 • PhDr. Jaroslava Pauchová, Ed. D., MBA - ředitelka edukace Cosmopolitan Institute of Education
 • Mgr. Dominik Kejdana, MBA - garant programu MSA, lektor Cosmopolitan Institute of Education

Hlavní výhody studia MSA:

 • Získání praktických znalostí a zkušeností od odborníků z jednotlivých oblastí sportu.

 • Získání komplexního a aktuálního přehledu o fungování sportovních klubů na jakékoliv úrovni a jakékoliv oblasti sportu.

 • Program nabízí studentům rozvoj manažerských schopností a dovedností, které jsou klíčové pro úspěch v jejich budoucí profesní kariéře.

 • Studenti budou mít možnost navázat přímý kontakt s odborníky z různých oblastí sportu, kteří mají mnohaleté zkušenosti z oblasti sportu.

 • Networkingové příležitosti pro rozšíření profesních kontaktů díky setkávání se studenty, pedagogy a přednášejícími, což může být užitečné pro budoucí kariérní příležitosti.

 • Rozvoj osobních schopností a dovedností, jako je řešení úkolů, kritické myšlení, rozhodování a přizpůsobení se, které jsou cenné v jakékoli kariéře.

 • Možnost uplatnit se na různých pozicích a odvětvích, včetně sportovních týmů, univerzitních sportovních programů, veřejných sportovních zařízení a soukromých center.

 • Absolventi mají široké možnosti uplatnění v různých pozicích a sektorech, jako jsou sportovní týmy, univerzitní sportovní programy, veřejná a soukromá sportovní zařízení.

 • Rozvoj vůdčích schopností. Získání dovedností potřebných k efektivnímu vedení a řízení týmů, které jsou přínosné i mimo sportovní odvětví.

 • Odborné přípravy pro specifické role: Příprava na specifické pozice jako jsou sportovní analytik, sportovní marketingový manažer, zástupce pro hráčské záležitosti a další.

Sportovní management
Studijní program Sportovní management nabízí komplexní vzdělání v oblasti sportovního managementu a strategického managementu ve sportu. Absolventi získají důležité znalosti a dovednosti pro řízení financí, provozu a celkového fungování sportovních klubů. Program je navržen tak, aby poskytoval praktické nástroje a strategie pro zajištění dotací, efektivní řízení přestupů, pronájmů hřišť a financování klubů. Program je připraven předními odborníky s detailní znalostí sportovního prostředí a nabízí aktuální informace a postupy, uplatnitelné jak na národní, tak mezinárodní úrovni.

Předměty

Management

Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě.

Strategický management

Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

Manažerská psychologie

Student si osvojí základy obecné psychologie, formy leadershipu, osvojí si kompetence při tvorbě profilace jedinců se zaměřením na aplikovanou psychologii.

Výběr tématu ze struktury přednášek

Student si zvolí téma seminární práce dle své profesní specializace či své činnosti v klubu či organizaci, práce lze zaměřit na činnosti funkcionářů, manažerů či trenérů.

Znalost sportu – dle výběru studenta

Student má za úkol si vybrat k seminární práci takové téma, které prověří jeho orientaci ve zvoleném sportu.