Vzdělávací program Master of Science představuje vrcholný profesní studijní program, ve kterém si studenti v nabízené oblasti vzdělávání zcela samostatně vytvářejí individuální vzdělávací plán podle svého studijního a profesního zaměření. Absolventi tohoto programu získají velmi podrobný vhled do řešené problematiky, a to nejen z hlediska vysoce aktuálních teoretických východisek, ale také nejmodernějších praktických postupů.

MSc.= špičkový odborník s vysokými znalostmi, které lze využít v praxi

Cena manažerského programu MSc. od 59 900 Kč

Cena pro členy IZS a partnery s memorandem od 49 900 Kč

Tento studijní modul je charakteristický velkou volností při výběru studijních předmětů, který
je zaměřen na osobní rozvoj a individuální formy vzdělávání.

Specializace

Strategické řízení
Studentovi je vytvořen individuální vzdělávací plán dle jeho konkrétních potřeb.