Studenti jsou ke studiu vzdělávacích programů přijímáni bez přijímacích zkoušek, stačí splnit stanovené podmínky týkající se dosaženého vzdělání, resp. praxe.

Pro přijetí do vzdělávacích programů BBA postačuje řádně ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

V případě vzdělávacích programů MBA, MPA, MHA, MPH, MSA, LLM je podmínkou přijetí řádně ukončené středoškolské vzdělání, popř. úspěšné absolvování profesního vzdělávacího programu BBA.

Pro přijetí do vzdělávacích programů LLD, DBA, Ed.D., MSc je zapotřebí mít řádně ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni, popř. být absolventem profesních vzdělávacích programů MBA, MPA nebo LLM.

Pokud zájemce o studium nesplňuje výše uvedené kvalifikační předpoklady a nemá vystudovánu vysokou školu, popř. neabsolvoval uvedené profesní vzdělání, tak MŮŽE BÝT PŘIJAT ke studiu na našem institutu, pokud doloží čestné prohlášení o adekvátní praxi v manažerské či obdobné funkci.

Pro všechny studenty je připraven Individuální vzdělávací plán dle jejich konkrétních potřeb. Studovat můžete začít kdykoliv v jakýkoliv termín a čas, protože jsme on-line institut.

Nároky na studium

Našim cílem je poskytnout širší veřejnosti kvalitní vzdělání s ohledem na respektovanou individualitu jedince. Nároky na studenta se odvíjí od zvoleného typu studia.

V rámci Vašeho studia jsme Vám k dispozici 365/24/7.

Náš tým pedagogů a vedení Cosmopolitan Institute Vám poskytne nadstandardní péči v podpoře k Vašemu cíli úspěšně absolvovat studium.

Neváhejte se na Nás obrátit s dotazy nebo nás osobně navštivte na studijním oddělení, kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy.