Proč studovat u nás?

Cosmopolitan Institute společně s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety reflektují požadavky moderní doby týkající se edukačního procesu. Nabízíme tak kvalitní, flexibilní on-line studium, nadstandardní péči o studenty, možnosti osobního rozvoje, překonávání vlastních vnitřních hranic, vhled do svého nitra, nastartování Vaší nové kariéry a saturaci Vašich potřeb.

Skloubíte práci a studium

Flexibilní on-line forma studia je přizpůsobena vytíženým pracujícím, studentům i manažerům. Distanční forma studia v kombinaci s moderně řešeným e-learningem umožňuje přizpůsobit si studium podle vlastních časových možností.

Zvýšíte svou cenu na trhu práce

Studium je významnou investicí do Vašeho profesního a osobního růstu. Rozšíříte si znalosti z oboru nad úroveň vysokoškolského vzdělání a získáte lepší možnost uplatnění nejen na prestižních pozicích ve významných nadnárodních společnostech, ale i ve státní správě, samosprávě a business prostředí. Díky studiu získáte také nové impulsy pro podnikání a zlepšíte si své manažerské dovednosti.

Navážete zajímavé kontakty

V rámci studia na Cosmopolitan Institute se setkáte s řadou zajímavých lidí jak přímo z vašeho oboru, tak i se špičkami českého byznysu a významnými představiteli veřejné správy. Díky seminářům, tematickým setkáním a Klubu absolventů Cosmopolitan Institute získáte cenné kontakty, které můžete následně využít i ve svém profesním životě.

Budete se učit od nejlepších

Spolupracujeme s předními odborníky z praxe i z akademického prostředí, kteří představují špičky ve svém oboru a kteří jsou ochotni studentům předat mnohaleté zkušenosti z vlastní praxe. Studenti tak mají jedinečnou možnost s lektory přímo konzultovat záležitosti a problémy ze své vlastní praxe.

Efektivně

Díky vysoce efektivním on-line formám výuky je studentům umožněno získat diplom prokazující kvalitní vzdělání již za 6 měsíců a maximálně do 2 let od zahájení studia. Po dohodě s Vaším lektorem lze nastavit individuální formu studia plně respektující Vaše časové možnosti.