1Výše školného je odstupňována dle úrovně vzdělávacích programů a činí:

BBA - od 19 900 Kč

MBA, MPA, MPH a LLM - od 34 900 Kč

LLD, Ed.D., MSc, MSA, MHA a  DBA - od 59 900 Kč

Pro členy IZS a naše partnery s memorandem stipendium až 15 000 Kč

Platbu za studium lze uhradit jednorázově převodem finančních prostředků na účet Cosmopolitan Institute, anebo ve splátkách dle sjednaného splátkového kalendáře.

Pokud byste chtěli řešit platbu školného prostřednictvím půjčky od banky, tak Vám můžeme pomoci prostřednictvím banky ČSOB, která s námi úzce spolupracuje a na financování našich studentů jsme s ní domluveni.

*Uvedené ceny studia platí pro podané přihlášky ke studiu do 31. 08. 2024.

 

Sleva na vzdělávání

Pro IZS a zdravotnický personál

Vážíme si mimořádné práce a neúnavného nasazení všech členů Integrovaného záchranného systému a zdravotnického personálu, kteří se s profesionalitou a odvahou vypořádávají s výzvami současné obtížné doby. Jako vyjádření našeho uznání a poděkování, jsme pro vás připravili speciální nabídku mimořádných slev na školné a další skupinové slevy na studium.

Zvláštní pozornost a podporu věnujeme válečným veteránům, vojákům v činné službě, členům aktivních záloh, policistům a zdravotníkům. Tato iniciativa je naším způsobem, jak vyjádřit vděčnost za vaši službu a oběti, a zároveň podpořit váš další osobní a profesní rozvoj.

Vaše odvaha, oddanost a neustálá práce si zaslouží naše nejvyšší uznání a konkrétní podporu. Děkujeme vám za vaši službu a zavazujeme se k poskytování příležitostí, které podpoří vaši kariéru a rozvoj.

Pro handicapované

CIE není lhostejný osud jedinců, kteří jsou zdravotně postižení či tělesně handicapovaní a z toho důvodu nejen finančně podporujeme organizace, které těmto osobám pomáhají se začlenit formou inkluze do běžného života. Pomáháme mimo jiné neziskovým organizacím a občanským společnostem, které pečují o slabozraké osoby, nevidomé, matky samoživitelky a osoby v seniorském věku. Nabízíme možnost vzdělávání i pro nevidomé osoby za pomocí asistenta, pro jedince ZTP, sluchově postižené a sociálně znevýhodněné.

Pro každého handicapovaného studenta máme připraven speciální Individuální vzdělávací plán studia s mimořádnou slevou na studium.

 
Daňová úleva
Finanční prostředky vynaložené na studium můžete jako fyzická osoba - OSVČ uplatnit do daní jako snížení základu daně.
Studium může zaměstnavatel uplatnit v základu daně z příjmů jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců (dle ustanovení §24 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů). Současně se pro zaměstnance jedná o příjem, který je dle zákona o daních z příjmů od daně osvobozen v případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele.
 
Neváhejte se na Nás obrátit s dotazy nebo nás osobně navštivte na studijním oddělení, kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy.