PŘÍNOSY STUDIA

Proč studovat u nás?

  • Jsme Institut, který reflektuje požadavky doby a společnosti v edukačním procesu. Nabízíme kvalitní flexibilní studium, nadstandardní péči o studenty, možnosti osobního rozvoje, překonávání vlastních vnitřních hranic, vhled do svého nitra  a  nastartování  Vaší  nové  kariéry  a  saturaci  Vašich  potřeb.

Skloubíte práci a studium

  • Flexibilní forma studia je uzpůsobena vytíženým pracujícím, studentům i  manažerům.  Distanční  forma  studia  v  kombinaci   s   moderně   řešeným

      e-learningem umožňuje uzpůsobit si studium podle vlastních časových možností.

Navážete zajímavé kontakty

  • Při  studiu  se  v  našem  Institutu  setkáte  s  řadou  zajímavých  lidí  jak  přímo  z  vašeho  oboru,  tak  i  špičkami  českého  byznysu.  Díky  seminářům

      a tematickým setkáním tak získáte cenné kontakty, které můžete následně využít i v profesním životě. Můžete se také stát členy našeho absolventského

      klubu.

Přínos studia MBA                      zvýšíte svou cenu na trhu práce

  • Studium je investicí do vašeho profesního a osobního růstu. Rozšíříte si znalosti z oboru nad úroveň vysokoškolského vzdělání a získáte lepší možnost uplatnění nejen na prestižních pozicích ve významných nadnárodních společnostech, ale ve státní správě, samosprávě a business prostředí. Získáte také nové impulsy pro podnikání a zlepšíte si své manažerské dovednosti. 

                                                                                            budete se učit od nejlepších

  • Spolupracujeme s předními odborníky z praxe i z akademického prostředí, kteří představují špičky ve svém oboru a kteří jsou ochotni studentům předat mnohaleté zkušenosti z vlastní praxe. Studenti tak mají jedinečnou možnost s lektory přímo konzultovat záležitosti a problémy ze své vlastní praxe. 

                                                           efektivně

  • Díky vysoce efektivním on-line formám výuky je studentům umožněno získat kvalitní vzdělání nejdříve za 3 měsíce a maximálně do 2 let od zahájení studia. Lze zvolit i individuální formu studia k Vašemu plnému uspokojení.