PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

  • Studenti jsou ke studiu přijímáni bez přijímacích zkoušek, je ale nutné splnit základní podmínky přijetí. Pro přijetí do vzdělávacího programu BBA postačuje ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. V případě vzdělávacích programů MBA, MPA a LLM je podmínkou přijetí řádně ukončené vysokoškolské vzdělání v minimálně bakalářském stupni, popř. úspěšné absolvování profesního vzdělávacího programu BBA . Pro přijetí do vzdělávacích programů DBA a MSc je zapotřebí mít vystudovanou vysokou školu v magisterském stupni, popř. být absolventem profesních vzdělávacích programů MBA, MPA nebo LLM. 

 

  • Pokud zájemce o studium nesplňuje výše uvedené kvalifikační předpoklady a nemá vystudovánu vysokou školu, popř. neabsolvoval uvedené profesní vzdělání, tak MŮŽE BÝT PŘIJAT ke studiu na našem institutu, pokud doloží čestné prohlášení o adekvátní praxi v manažerské či obdobné funkci.

 

  • Za podání a zpracování přihlášky neplatíte žádný manipulační poplatek. Pro všechny studenty je připraven individuální vzdělávací plán dle potřeb. Studovat můžete začít kdykoliv v jakýkoliv termín a čas, protože jsme on-line institut.

 

Každá žádost bude individuálně posouzena vedením institutu i v případě, že nesplňujete výše uvedené podmínky.

Nároky na studium

  • Našim cílem je poskytnout širší veřejnosti kvalitní vzdělání s ohledem na individualitu jedince. Nárok na studenta se odvíjí od studia daného modulu. Jsme Vám k dispozici 365/24/7.

 

  • Náš tým pedagogů a vedení Institutu Vám poskytne nadstandardní péči v podpoře k Vašemu cíli absolvovat studium.