top of page

Podmínky přijetí

Podmínky přijetí ke studiu

  • Studenti jsou ke studiu vzdělávacích programů přijímáni bez přijímacích zkoušek, je ale nutné splnit stanovené podmínky týkající se dosaženého vzdělání, resp. praxe.

  • Pro přijetí do vzdělávacích programu BBA postačuje řádně ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

  • V případě vzdělávacích programů MBA, MPA, MHA, MPH, MSA, LLM je podmínkou přijetí řádně ukončené vysokoškolské vzdělání v minimálně bakalářském stupni, popř. úspěšné absolvování profesního vzdělávacího programu BBA.

  • Pro přijetí do vzdělávacích programů LLD, DBA, Ed.D. a MSc je zapotřebí mít vystudovánu vysokou školu v magisterském stupni, popř. být absolventem profesních vzdělávacích programů MBA, MPA nebo LLM.

  • Pokud zájemce o studium nesplňuje výše uvedené kvalifikační předpoklady a nemá vystudovánu vysokou školu, popř. neabsolvoval uvedené profesní vzdělání, tak MŮŽE BÝT PŘIJAT ke studiu na našem institutu, pokud doloží čestné prohlášení o adekvátní praxi v manažerské či obdobné funkci.

  • Pro všechny studenty je připraven Individuální vzdělávací plán dle jejich konkrétních potřeb. Studovat můžete začít kdykoliv v jakýkoliv termín a čas, protože jsme on-line institut.

Nároky na studium

  • Našim cílem je poskytnout širší veřejnosti kvalitní vzdělání s ohledem na respektovanou individualitu jedince. Nároky na studenta se odvíjí od zvoleného typu studia.

  • V rámci Vašeho studia jsme Vám k dispozici 365/24/7.

  • Náš tým pedagogů a vedení Cosmopolitan Institute Vám poskytne nadstandardní péči v podpoře k Vašemu cíli úspěšně absolvovat studium.

Neváhejte se na Nás obrátit s dotazy nebo nás osobně navštivte na studijním oddělení, kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy.

bottom of page