Dobrý anděl

Nadace Dobrý anděl podporuje pravidelnými měsíčními příspěvky rodiny s nezaopatřenými dětmi, ve kterých se rodič nebo dítě potýká s onkologickým onemocněním nebo dítě s jiným vážným onemocněním. Stát se Dobrým andělem je jednoduché, stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a začít pomáhat. Nadace Dobrý anděl Vaše příspěvky odevzdá rodinám do posledního haléře. 

Tyfloservis, o.p.s.

Tyfloservis, o.p.s. již 30 let pomáhá osobám s těžkým zrakovým postižením najít cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. V rámci dlouhodobých kurzů i jednorázových  setkání pomáhá klientům vybrat vhodné pomůcky, učí je chodit s bílou holí a orientovat se v prostoru, číst a psát braillovo bodové písmo, psát na klávesnici a další běžné činnosti, které jsou potřeba pro život nezávislý na jiné osobě. Více o Tyfloservisu se můžete dozvědět na jejich webových stránkách nebo na Facebooku.

Tata tereza, z. s.

Tata Tereza, z. s. je dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, která je založená za účelem pomoci chudým dětem v Ugandě, a to především poskytnutím vzdělání formou adopce na dálku. Další činností spolku je poskytování oblečení, školních pomůcek, hygienických potřeb a dalších hmotných darů získaných výběrem od dárců nebo pořízených za darované finanční příspěvky.

I am fighter

Nejen studiem živ je člověk.

Plně si uvědomujeme význam pohybu pro zdravý vývoj, a tak úzce spolupracuje s organizací I Am Fighter a jejími odborníky.

I Am Fighter je česká MMA organizace založená v roce 2019 v Praze, kdy její hlavní náplní je podpora sportu, pořádání turnajů bojových sportů, realizace Fight campů a zdokonalování bojovníků jak už pohybově, tak i mentálně.

S vynikajícím sportovcem a zakladatelem této organizace Petrem Pínem Ondrušem jsme připravili speciální vzdělávací program Sportovní management, a to jak na úrovni BBA, tak MBA.