top of page

Školné

Školné a jeho úhrada

Výše školného je odstupňována dle úrovně vzdělávacích programů a činí:

  • BBA - 50 000 Kč

  • MBA, MPA, MPH a LLM - 69 000 Kč

  • MSA - 75 000 Kč

  • LLD, Ed.D., MSc a DBA - 85 000 Kč

  • MHA - 87 000 Kč

Platbu za studium lze uhradit jednorázově převodem finančních prostředků na účet Cosmopolitan Institute, anebo ve splátkách dle sjednaného splátkového kalendáře.

Pokud byste chtěli řešit platbu školného prostřednictvím půjčky od banky, tak Vám můžeme pomoci prostřednictvím banky ČSOB, která s námi úzce spolupracuje a na financování našich studentů jsme s ní domluveni.

Daňová úleva

Finanční prostředky vynaložené na studium můžete jako fyzická osoba - OSVČ uplatnit do daní jako snížení základu daně.

Studium může zaměstnavatel uplatnit v základu daně z příjmů jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců (dle ustanovení § 24 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů). Současně se pro zaměstnance jedná o příjem, který je dle zákona o daních z příjmů od daně osvobozen v případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele.

Neváhejte se na Nás obrátit s dotazy nebo nás osobně navštivte na studijním oddělení, kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy.

cenik-hcp-header.jpeg

Pro hendikepované

Sleva na vzdělávání​​

CIE není lhostejný osud jedinců, kteří jsou zdravotně postižení či tělesně handicapovaní a z toho důvodu nejen finančně podporujeme organizace, které těmto osobám pomáhají se začlenit formou inkluze do běžného života. Pomáháme mimo jiné neziskovým organizacím a občanským společnostem, které pečují o slabozraké osoby, nevidomé matky samoživitelky a osoby v seniorském věku. Nabízíme možnost vzdělávání i pro nevidomé osoby za pomocí asistenta, pro jedince ZTP, sluchově postižené a sociálně znevýhodněné.

Pro každého hendikepovaného studenta máme připraven speciální Individuální vzdělávací plán studia s mimořádnou slevou na studium.

Sleva na vzdělávání​​

Velmi si vážíme práce a nasazení celého IZS a zdravotnického personálu v této nelehké době, a proto i těmto příslušníkům nabízíme mimořádné slevy školného a další skupinové slevy na studium. Zvláštní pozornost v rámci poskytnutí slev je věnována válečným veteránům, vojákům v činné službě, aktivním zálohám, policistům a zdravotníkům.​​

cenik-izs-header.jpeg

Pro ISZ a zdravotnický personál

bottom of page