top of page

Üzleti intelligencia

Az üzleti intelligencia tanulmányi program végzősei olyan ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a vezetői feladatok hatékony ellátását az állambiztonság és a közvédelem területén. A tanulmány nemcsak az elméleti ismeretek elsajátítására helyezi a hangsúlyt, hanem a szakmai és adatforrásokkal való önálló munkavégzésre, az analitikus gondolkodásra, a saját következtetések és vélemények levezetésére és megfogalmazására való képességre, az elméleti ismeretek alkalmazására az önálló szemináriumi dolgozatok megoldása során.

Tantárgyak

Menedzsment

A hallgató elsajátítja a vezetői funkció ellátásának alapvető elméleti és gyakorlati alapjait, valamint a vezetői munka módszereinek és technikáinak ismeretét, mind az interperszonális kapcsolatokkal, mind a saját személyével kapcsolatban.

Stratégiai menedzsment

A hallgató elsajátítja a stratégiai menedzsment elméleti lényegét, és a stratégiai menedzsment módszertani ismereteivel is rendelkezik. A tanulmányi modult e területen esettanulmányok egészítik ki.

Üzleti intelligencia

A hallgató elsajátítja az analitikus és kritikai gondolkodás képességét, hogy "érvényes" információkat keressen a nyílt forrásokból, és képes lesz elemzést végezni a piacról, vállalatokról, termékekről stb.

A szakdolgozat/diplomamunka módszertana

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page