top of page

Špecialista na európske právo

Táto špecializácia LLD programu je primárne určená pre študentov, ktorí už majú pomerne rozsiahle vedomosti v tejto oblasti. Každému študentovi sa vytvorí individuálny vzdelávací plán podľa jeho osobitných potreb a preferencií.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page