top of page

Štátna správa a samospráva

Štátna správa a samospráva

Absolventi študijného programu Štátna správa a samospráva sú vybavení širokou škálou vedomostí a zručností umožňujúcich efektívny výkon štátnej správy a samosprávy.

Predmety

Zásady verejnej správy a jej právne základy

Študent získa základné teoretické a praktické základy pre výkon manažérskych funkcií v oblasti verejnej správy, ako aj poznatky o metódach a technikách manažérskej práce, a to tak z hľadiska medziľudských vzťahov, ako aj vo vzťahu k vlastnej osobe. ​

Manažment verejnej správy - manažérske zručnosti

Študent získa manažérske kompetencie v oblasti riadenia verejnej správy a manažérske zručnosti (leadership).

Ekonomika verejnej správy

Študent získa kompetencie v oblasti riadenia verejných financií a financovania verejnej správy.

bottom of page