top of page

A létfontosságú infrastruktúrák védelméért felelős menedzser

A létfontosságú infrastruktúrák védelméért felelős menedzser szak végzőse olyan ismeretekkel és készségekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a vezetői feladatok hatékony ellátását az állambiztonság és a közvédelem területén, valamint olyan ismeretekkel és készségekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a közigazgatás és az önkormányzat hatékony ellátását. A tanulmány nemcsak az elméleti ismeretek elsajátítására helyezi a hangsúlyt, hanem a szakmai és adatforrásokkal való önálló munkavégzésre, a saját következtetések és vélemények levezetésére és megfogalmazására való képességre, az elméleti ismeretek alkalmazására az önálló szemináriumi dolgozatok megoldása során, valamint a kritikus infrastruktúrát fenyegető veszélyek értékelésére és elemzésére való képességre is.

Tantárgyak

Menedzsment

A hallgató elsajátítja a vezetői funkció ellátásának alapvető elméleti és gyakorlati alapjait, valamint a vezetői munka módszereinek és technikáinak ismeretét, mind az interperszonális kapcsolatokkal, mind a saját személyével kapcsolatban.

Stratégiai menedzsment

A hallgató elsajátítja a stratégiai menedzsment elméleti lényegét, és a stratégiai menedzsment módszertani ismereteivel is rendelkezik. A tanulmányi modult e területen esettanulmányok egészítik ki.

Válságkezelés

A hallgató megismerkedik az állambiztonság és a lakosság védelmének kérdéseinek elméleti hátterével, valamint az adott állam sajátos szervezetével. Figyelmet fordítanak arra is, hogy egy adott állam milyen pozíciót foglal el nemzetközi szereplőként az állambiztonság és a lakosságvédelem területén. A hallgató elsajátítja a kritikus infrastruktúrát fenyegető veszélyek értékeléséhez és elemzéséhez szükséges készségeket. A specializáció keretében a hallgató megismerkedik továbbá a válságkezelő döntéshozatali folyamatának elveivel, valamint a kritikus infrastruktúrára gyakorolt maximálisan kiküszöbölhető potenciális kockázatok értékelésének elemzésével és hatásainak elemzésével.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page