top of page

Environmental Manager

Absolvent studijního programu Environmental Manager je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí v oblasti marketingu, managementu a environmental problematiky.

Předměty

Management

Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jak v rovině mezilidských vztahů, tak ve vztahu k vlastní osobě a ve vztahu k ochraně životního prostředí. ​

Strategický management

Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management obsahující aspekty environmentální problematiky. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti v rámci ČR. ​

eManager

Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce v environmentální problematice. Dále si osvojí poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě a vztahu k ochraně životního prostředí, aplikace Green Deal v České republice a EU. ​

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page