top of page

Felnőttképzés

A felnőttkori tanulás élethosszig tartó folyamat. A felnőttképzési program végzőse rendelkezik azokkal az ismeretekkel és készségekkel, amelyekkel hatékonyan képes vezetői feladatokat ellátni a felnőttképzésben a vezetés és az oktatás területén.

Tantárgyak

Menedzsment

A hallgató elsajátítja a vezetői funkció ellátásának alapvető elméleti és gyakorlati alapjait, valamint a vezetői munka módszereinek és technikáinak ismeretét, mind az interperszonális kapcsolatok szintjén, mind a saját személyével kapcsolatban, mind az egyének oktatási szintjével kapcsolatban. ​

Stratégiai menedzsment

A hallgató elsajátítja a stratégiai menedzsment elméleti lényegét, és a stratégiai menedzsment módszertani ismereteivel is felvérteződik. A tanulmányi modult e területen esettanulmányok egészítik ki.

Menedzser pedagógus

A tanulmányi modul elméleti és módszertani alapokat nyújt a pedagógiai tevékenység témaköréhez, a tanítás irányításához, a tantervfejlesztéshez, a pedagógiai folyamat sikeres véghezvitelének képességéhez, a felnőttek képzett csoportjának oktatási sajátosságaira összpontosítva.

A szakdolgozat/diplomamunka módszertana

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page