top of page

Financial Manager

Absolvent studijního programu Financial Manager je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí v oblasti marketingu a managementu se specifickým zaměřením na finanční oblast.

Předměty

Management

Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce se zaměřením na finanční správu.

Strategický management

Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management s ohledem na specifika finančního procesu.

Financial Manager

Studijní předmět nabízí teoreticko-metodický základ pro práci finanačího manažera, kdy student získá vhled do procesu finanční problematiky z pohledu soukromých subjektů, ale i státních podniků, národních i nadnárodních korporací apod.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page