top of page

Holistic Healthcare

Holistic Healthcare

Absolventi programu Holistic Healthcare získajú vedomosti v oblasti manažmentu zdravotnej starostlivosti a zároveň sa bližšie zoznámia nielen s klasickou medicínou, ale aj s holistickým pohľadom na spôsob liečby tela a mysle.

Predmety

Manažment v zdravotníctve
Strategické riadenie v zdravotníctve
Psychosomatika
História terapeutických metód

Medicína 3.0

(lekárske predpovede, čínska medicína, Somavedic, Bicom atď.)

bottom of page