top of page

Humánerőforrás-menedzser

A humánerőforrás-menedzser szakon végzettek olyan ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, amelyekkel hatékonyan végezhetnek vezetői feladatokat a marketing és a menedzsment területén, különös tekintettel az emberi erőforrásokra.

Tantárgyak

Menedzsment

A hallgató elsajátítja a vezetői funkció ellátásának alapvető elméleti és gyakorlati alapjait, valamint a vezetői munka módszereinek és technikáinak ismeretét, mind az interperszonális kapcsolatokkal, mind a saját személyével kapcsolatban.

Stratégiai menedzsment

A hallgató elsajátítja a stratégiai menedzsment elméleti lényegét, és módszertani ismeretekkel rendelkezik a stratégiai menedzsmenthez, a vállalatvezetéshez, különös tekintettel a vállalatvezetésre.

HR Menedzser

A tanulmányi modul elméleti és módszertani alapot nyújt az emberi erőforrásokkal való munka témaköréhez, ahol a HR menedzser (humánerőforrás menedzser) felelős a vállalaton belüli HR folyamatok, stratégiák, módszertanok és szabályok megvalósításáért, meghatározásáért, aktualizálásáért és fejlesztéséért. Ő felel a toborzás, a marketing és a menedzsment átfogó folyamatáért, hangsúlyt fektetve az ügyfél, a marketingmix és a márka fontosságára. A vállalatnál a munkaerő-toborzás mellett a munkavállalói alkalmazkodási folyamatért, a képzési és oktatási tervekért, az ösztönző és jutalmazási rendszerekért, a fejlesztésért, a munkavállalói értékelési rendszerekért felel - tehát általános orientáltságú. Mindezen kompetenciák elsajátítására a tanulmányok során kerül sor, és a hallgató képes lesz arra, hogy ezeket a készségeket a szakmájában, munkájában vagy vállalkozásában végzett tevékenységei során alkalmazza.

A szakdolgozat/diplomamunka módszertana

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page