top of page

Human Resources Manager

Absolvent studijního programu Human Resources Manager je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí v oblasti marketingu a managementu se zaměřením na lidské zdroje.

Předměty

Management

Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jak v rovině mezilidských vztahů, tak ve vztahu k vlastní osobě.

Strategický management

Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management, vedení společnosti se zaměřením na leadership ve společnosti.

HR Manager

Studijní modul nabízí teoreticko-metodický základ tématu práce s lidskými zdroji, kde je HR Manager (Manažer lidských zdrojů) zodpovědný za zavádění, nastavování, aktualizaci a rozvoj HR procesů, strategii, metodiky a pravidel ve společnosti. Je odpovědný za zastřešení procesu náboru, marketingu, managementu s akcentováním významu zákazníka, marketingového mixu a značky. Ve firmě má kromě náboru na starosti adaptační proces zaměstnanců, tréninkové a vzdělávací plány, motivační systémy a systémy odměňování, rozvoje, hodnocení zaměstnanců - je tedy generalisticky zaměřen. Všechny tyto kompetence si v rámci studia student osvojí a bude tyto dovednosti schopen aplikovat do své činnosti při výkonu svého povolání, zaměstnání či podnikání.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page