top of page

Környezetvédelmi menedzser

A környezetvédelmi menedzser szakon végzettek olyan ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a marketing, a menedzsment és a környezetvédelmi kérdések területén a vezetői feladatok hatékony ellátását.

Tantárgyak

Menedzsment

A hallgató elsajátítja a vezetői feladat ellátásának alapvető elméleti és gyakorlati alapjait, valamint a vezetői munka módszereinek és technikáinak ismeretét, mind az interperszonális kapcsolatokat, mind a saját személyét, mind a környezetvédelmet illetően.

Stratégiai menedzsment

A hallgató elsajátítja a stratégiai menedzsment elméleti lényegét, és a stratégiai menedzsment módszertani ismereteivel is felvérteződik. A tanulmányi modult e területen esettanulmányok egészítik ki.

eManager

A hallgató elsajátítja a környezeti kérdésekkel kapcsolatos vezetői feladatok ellátásának alapvető elméleti és gyakorlati alapjait. A hallgató továbbá ismereteket szerez a vezetői munka módszereinek és technikáinak területén, mind a személyközi kapcsolatok szintjén, mind a saját személyével kapcsolatban, valamint a környezetvédelemmel, a Green Deal alkalmazásával kapcsolatban a nemzeti állam és az Európai Unió szintjén.

A szakdolgozat/diplomamunka módszertana

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page