top of page

Közbiztonság és közvédelem

Közbiztonság és közvédelem

A közbiztonság és közvédelem szakon végzettek olyan ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a vezetői feladatok hatékony ellátását az közbiztonság és a közvédelem területén. A tanulmány nemcsak az elméleti ismeretek elsajátítására helyezi a hangsúlyt, hanem a szakmai és adatforrásokkal való önálló munkavégzés képességére, a saját következtetések és vélemények levezetésének és megfogalmazásának képességére, az elméleti ismeretek alkalmazására az önálló szemináriumi dolgozatok megoldása során.

Tantárgyak

Menedzsment

A hallgató elsajátítja a vezetői funkció ellátásának alapvető elméleti és gyakorlati alapjait, valamint a vezetői munka módszereinek és technikáinak ismeretét, mind az interperszonális kapcsolatokkal, mind a saját személyével kapcsolatban.

Stratégiai menedzsment

A hallgató elsajátítja a stratégiai menedzsment elméleti lényegét, és a stratégiai menedzsment módszertani ismereteivel is rendelkezik. A tanulmányi modult e területen esettanulmányok egészítik ki.

Állambiztonság és a közvédelem

A hallgató megismerkedik az állambiztonság és a közvédelem kérdéseinek elméleti hátterével és gyakorlati vonatkozásaival. Figyelmet fordítanak arra is, hogy egy adott állam milyen pozíciót foglal el nemzetközi szereplőként az állambiztonság és a közvédelem területén.

A szakdolgozat/diplomamunka módszertana

bottom of page