top of page

Közbiztonság és közvédelem

A közbiztonság és közvédelem szakon végzettek olyan ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a vezetői feladatok hatékony ellátását az állambiztonság és a népességvédelem területén. A tanulmány nemcsak az elméleti ismeretek elsajátítására helyezi a hangsúlyt, hanem a szakmai és adatforrásokkal való önálló munkavégzésre, a saját következtetések és vélemények levezetésére és megfogalmazására való képességre, az elméleti ismeretek alkalmazására az önálló szemináriumi dolgozatok megoldása során.

Tantárgyak

Menedzsment

A hallgató elsajátítja a vezetői funkció ellátásának alapvető elméleti és gyakorlati alapjait, valamint a vezetői munka módszereinek és technikáinak ismeretét, mind az interperszonális kapcsolatokkal, mind a saját személyével kapcsolatban,

Stratégiai menedzsment

A hallgató elsajátítja a stratégiai menedzsment elméleti lényegét, és a stratégiai menedzsment módszertani ismereteivel is rendelkezik. A tanulmányi modult e területen esettanulmányok egészítik ki.

Állambiztonság és a lakosság védelme

A hallgató megismerkedik az állambiztonság és a lakosságvédelem kérdéseinek elméleti hátterével és gyakorlati vonatkozásaival. Figyelmet fordítanak arra is, hogy egy adott állam milyen pozíciót foglal el nemzetközi szereplőként az állambiztonság és a lakosságvédelem területén.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page