top of page

Manažer vzdělávání

Manažer vzdělávání

Studentovi je vytvořen individuální vzdělávací plán dle jeho konkrétních potřeb.

bottom of page