top of page

Manažment v oblasti vzdelávania

Manažment v oblasti vzdelávania

Tento program je zameraný na prehĺbenie teoretických a praktických vedomostí v oblasti právnych predpisov, bezpečnosti práce v školstve, ekonomického riadenia škôl. Štúdium sa zameriava na osobnostný rozvoj a psychologické aspekty v oblasti riadenia ľudských zdrojov a vedenia. Študenti sa zamerajú na proces plánovania, vedenia, kontroly zamestnancov, študentov a žiakov. V rámci programu sa študenti okrem iného oboznámia aj s rozhodovaním, organizačným procesom a operatívnym riadením organizácie

Predmety

Analýza vzdelávania a odbornej prípravy, projekcia aktuálnych problémov, strategické ciele vzdelávacieho systému a vzdelávacia politika
Marketing a strategické riadenie škôl
Organizácia školy a pedagogického procesu

bottom of page