top of page

Manažment zdravotnej starostlivosti

Vzdelávací program je vhodný pre tých, ktorí už pracujú v zdravotníctve alebo ich toto povolanie láka a chcú spojiť ekonomické a medicínske znalosti. Získate vedomosti a zručnosti potrebné pre kvalifikovaný výkon manažérskych a ekonomických profesií v oblasti riadenia zdravotníckych zariadení, inštitúcií a zdravotných poisťovní z pohľadu domáceho a medzinárodného prostredia s dôrazom na územie Európskej únie

Predmety

Zdravotná politika, zdravotné systémy a inštitúcie

Bude brzy doplněno.

Manažment kvality v zdravotníctve a marketing zdravotníckych organizácií

Bude brzy doplněno.

Riadenie akútnej ústavnej, ambulantnej a domácej starostlivosti, Medicína 3.0

Bude brzy doplněno.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page