top of page

Management zdravotnické péče

Vzdělávací program je vhodný pro ty, kdo již ve zdravotnictví pracují anebo je této profese láká a chtějí propojit ekonomické a zdravotnické znalosti. V rámci studia získáte znalosti a dovednosti nezbytné pro kvalifikovaný výkon manažerských a ekonomických profesí v oblasti řízení zdravotnických zařízení, institucí a zdravotních pojišťoven, a to z pohledu domácího i mezinárodního prostředí s důrazem na teritorium Evropské unie.

Předměty

Management

Bude brzy doplněno.

Strategický management

Bude brzy doplněno.

Management zdravotnické péče

Bude brzy doplněno.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page