top of page

Marketing és menedzsment

A marketing és menedzsment szakon végzettek olyan ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a vezetői feladatok hatékony ellátását mind az üzleti környezetben, mind a közigazgatásban.

Tantárgyak

Menedzsment

A hallgató elsajátítja a vezetői funkció ellátásának alapvető elméleti és gyakorlati alapjait, valamint a vezetői munka módszereinek és technikáinak ismeretét, mind az interperszonális kapcsolatokkal, mind a saját személyével kapcsolatban.

Stratégiai menedzsment

A hallgató elsajátítja a stratégiai menedzsment elméleti lényegét, és a stratégiai menedzsment módszertani ismereteivel is rendelkezik. A tanulmányi modult e területen esettanulmányok egészítik ki.

CEO Menedzser

A tanulmányi modul elméleti és módszertani alapokat nyújt a marketingmenedzsment témaköréhez, hangsúlyt fektetve a vevő, a marketingmix és a márka fontosságára. A hallgató megismeri a marketingkutatás sajátosságait, megismerkedik a vezetői munka előfeltételeivel és a kapcsolódó kulcskompetenciákkal az adott funkcióban.

A szakdolgozat/diplomamunka módszertana

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page