top of page

Oktatási menedzsment

Az oktatási menedzsment szakon végzettek olyan ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a marketing és a menedzsment területén a vezetői feladatok hatékony ellátását az oktatási intézmények környezetében.

Tantárgyak

Manažment

A hallgató elsajátítja a vezetői funkció ellátásának alapvető elméleti és gyakorlati alapjait, valamint a vezetői munka módszereinek és technikáinak ismeretét, mind az interperszonális kapcsolatokkal, mind a saját személyével kapcsolatban.

Menedzsment

A hallgató elsajátítja a stratégiai menedzsment elméleti lényegét, és a stratégiai menedzsment módszertani ismereteivel is felvérteződik. A tanulmányi modult e területen esettanulmányok egészítik ki.

Az iskolai intézmények vezetője

A tanulmányi modul elméleti és módszertani alapot nyújt a marketingmenedzsment témaköréhez az oktatásban, hangsúlyt fektetve az emberek irányításának, a csapatmunkának és a döntéshozatalnak a fontosságára az oktatási vezető pozíciójából.

A szakdolgozat/diplomamunka módszertana

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page