top of page

OSINT Menedzser nyílt források

Az OSINT Manager nyílt forrásokból származó információk keresésére és feldolgozására összpontosító OSINT Manager nyílt források tanulmányi program végzőse olyan ismeretekkel és készségekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a marketing és a menedzsment területén a vezetői feladatok hatékony ellátását. Az OSINT (Open Source Intelligence) kifejezés a nyíltan elérhető forrásokból származó adatok és információk gyűjtésének, feldolgozásának és elemzésének területét jelenti.

Tantárgyak

Menedzsment

A hallgató elsajátítja a vezetői feladatok ellátásához szükséges alapvető elméleti és gyakorlati hátteret, valamint az OSINT (Open Sources Intelliegence) módszerek és technikák ismeretét.

Stratégiai menedzsment

A hallgató elsajátítja a stratégiai menedzsment elméleti lényegét, és módszertani ismeretekkel rendelkezik a stratégiai menedzsmenthez az információkeresés és -feldolgozás területén, az OSINT vonatkozásában.

OSINT Menedzser

A tanulmányi modul bevezetést nyújt az OSINT módszereibe és eszközeibe, valamint azok alkalmazásába a vezetői funkciók igényeihez. Az OSINT a nyílt forráskódú információfeldolgozási (OSIF/OSINF) folyamatra utal. A feldolgozás magában foglalja az információk elemzését, osztályozását és érvényesítését. Egy hírszerzési vagy OSINT-ciklus az OSINT-en belüli adatfeldolgozásra szolgál. Az OSINT-elemzés kimenete jelentős hozzáadott értékkel bíró kimenet (pl. egy helyzet elemzése, trendek keresése, entitások közötti kapcsolatok felfedezése stb.).

A szakdolgozat/diplomamunka módszertana

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page