top of page

Politológia

A politológia szakon végzettek olyan ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, amelyekkel hatékonyan tudnak vezetői feladatokat ellátni a közpolitika területén. A hallgató megismerkedik a politikaelmélettel és a nemzetközi kapcsolatok elméletével - eredetileg a politika szociológiájával. A politikai marketing területe, amely a választási kampányokon túl burkoltan is érint minket. Olyan politikai jelenségek leírását és értékelését tanulmányozzuk, mint az állam és a politikai rendszer működése, a hatalmi szervezetek és hatóságok, a politikai ideológiák, a nyilvánosság jelentése és viselkedése a politikával kapcsolatban, valamint a nemzetközi kapcsolatok.

A tanulmány nemcsak az elméleti ismeretek elsajátítását hangsúlyozza, hanem a szakmai és adatforrásokkal való önálló munkavégzés képességét, a saját következtetések és vélemények levezetésének és megfogalmazásának képességét, az elméleti ismeretek alkalmazását az önálló szemináriumi dolgozatok megoldása során.

Tantárgyak

Menedzsment

A hallgató elsajátítja a vezetői funkció ellátásának alapvető elméleti és gyakorlati alapjait, valamint a vezetői munka módszereinek és technikáinak ismeretét, mind a személyközi kapcsolatok, mind a saját személye vonatkozásában.

Stratégiai menedzsment

A hallgató elsajátítja a stratégiai menedzsment elméleti lényegét, és a stratégiai menedzsment módszertani ismereteivel is felvérteződik. A tanulmányi modult e területen esettanulmányok egészítik ki

Politológia

A tanulmányi program elméletileg és gyakorlatilag a szakirányválasztásnak megfelelően kerül továbbfejlesztésre az önkormányzati politika, a regionális és parlamenti politika, valamint az európai uniós politika szintjén.

A szakdolgozat/diplomamunka módszertana

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page